Vår kvalitetssymbol


Du som är medlem i SKY och har genomgått minst en internationellt diplomerande kundaliniyoga- och meditationslärare Steg 1-utbildning utformad av Kundalini Research Institute – KRI – har möjlighet att använda SKY:s kvalitetssymbol.

Eftersom utbildningen till kundaliniyogalärare är KRI-certifierad kan elever som utövar kundaliniyoga med någon av SKY:s medlemmar vara säkra på att de har kommit till en kvalificerad yogalärare med stor kunskap om kundaliniyogans teknologi. För att tydliggöra detta har SKY tagit fram en kvalitetssymbol, se här intill. Alla SKY:s medlemmar som genomgått utbildningen har rätt att använda kvalitetssymbolen.

Läs mer om hur du får symbolen här >>