Vad är kundaliniyoga


Om Kundaliniyoga

Kundaliniyoga är en dynamisk form av yoga som omfattar kroppsställningar, rörelsemönster, handpositioner, andningstekniker, fokuseringstekniker, mantran (ljud/vibrationer) och olika typer av meditationer.

Kundaliniyoga är ett enhetligt och holistiskt system som ger energi, självkännedom och hälsa, såväl fysiskt, mentalt som emotionellt. Den bidrar till att skapa balans mellan anspänning och avslappning, och passar för alla åldrar och fysiska förutsättningar.

Att utöva Kundaliniyoga

Vi lever i en tid av snabba, stora och intensiva förändringar. Det blir allt viktigare för oss att hitta metoder för att utveckla fysisk, mental och emotionell flexibilitet. Den uråldriga yogatraditionen är fenomenal för detta.

Kundaliniyoga är ett utmärkt verktyg som friskvård för dagens människa, eftersom den arbetar holistiskt, med goda och förutsägbara resultat även på kort tid. Kundaliniyoga har med stor framgång används terapeutiskt mot en mängd olika besvär och sjukdomstillstånd, som till exempel stress, högt blodtryck, ryggproblem, migrän, utmattningssyndrom, ätstörningar, fibromyalgi, beroenden och olika kognitiva problem. Många av effekterna av kundaliniyogans rika skatt av yogapass och meditationer finns vetenskapligt dokumenterade, men det är bara den som utövar yogan som kan avgöra vad dessa tekniker genom eget regelbundet utövande kan ge i termer av välbefinnande, transformation, balans och ökad medvetenhet. Det är dina egna upplevelser av yogan som för dig framåt, med din yogalärare som guide på vägen.

Du väljer själv vad du vill få ut av ditt yogautövande: en allsidig fysisk träning för hela kroppen, en genomgripande och effektiv stresshantering, behålla eller återfå din hälsa. Yoga är ett utmärkt verktyg för allt detta. Traditionellt var dock yoga en väg till insikt om verklighetens sanna natur.

De gamla mästarna insåg att för att vi som människor ska kunna bli fullständigt lyckliga behöver vi få en fördjupad självinsikt. Det innebär att det i yogan finns tekniker för den som vill komma i kontakt med sig själv bortom masker och mönster. Steg för steg genom regelbundet yogautövande finns möjligheten att öka din medvetenhet och närma dig den du verkligen är. Det blir på samma gång en väg till att finna din fulla potential som människa. Yoga kan alltså praktiseras för att skapa hälsa och balans i kropp, sinne och själ, samt för att utveckla varje enskild människas fulla potential. Ordet yoga betyder”att länka samman” och syftar på yogautövarens möjlighet att utveckla sitt personliga medvetande, så att det kan länkas samman på andra nivåer av medvetandet.

Kundaliniyoga_tia2

Ett kundaliniyogapass består alltid av fem delar

  • Intoning med mantrat Ong Namo Guru Dev Namo (Jag bugar mig för den allomfattande visdomen och för visdomen inom mig)
  • Ett yogapass
  • Vila
  • Meditation
  • Uttoning med mantrat Sat Nam (Sanning är min identitet)

Ofta ingår också en uppvärmning.