Kundaliniyoga Lärarutbildning Steg 2, I-SKY Guru Dharam Singh


I-SKY logo
Kundaliniyogalärare Level 2 - Vitality and Stress

STEG 2 MODULER
Fördjupning för Steg 1 kundaliniyogalärare

PLATS
Sverige och Världen

KURSDATUM

HUVUDLÄRARE
Guru Dharam, Darryl O’Keeffe, Siri Sat

E-POST
admin@i-sky.net

Guru Dharam håller många Level 2 utbildningar, både i Sverige och i andra länder.

Kolla på i-SKYs hemsida för mer information.

HUVUDLÄRARE

Kundaliniyogalärare Guru Dharam

Guru Dharam Singh
Lead Teacher

Guru Dharam är en av världens mest erfarna och uppskattade yogalärarutbildare. Han har undervisat Kundaliniyoga sen 1980 och är huvudlärare för många olika utbildningar världen över.

Han har skrivit boken “Kundalini Experience” med Darryl O’Keefe och skapat utbildningen Kundalini Yoga Therapy Training där en holistisk förståelse av människan ges.

Han undervisar med glasklar precision och mycket humor. En mästerlig lärare!

Darryl O'Keeffe

Darryl O’Keeffe

Darryl är känd för många som medförfattare till boken The Kundalini Yoga Experiencesom han skrivit tillsammans med Guru Dharam. Vi har använt boken i våra yogakurser här på centret. Det är därför särskilt roligt att han kommer att vara en av lärarna under utbildningen.

Darryl är Mentoring Lead Trainer inom KRI Aquarian Trainer Academy. Han är en av dem som var med och grundade IKYTA Global Teachers Council och är nu Director of i-SKY Training Ltd i London, med syftet att, som han säger  “helping each to be the best she/he can be”. Darryl reser mycket i världen som lärare och praktiskt sinnad healer. Han har undervisat i många länder, bland annat tillsammans med Judy Fraser. Han bor och arbetar som rådgivare och behandlare i London. Boken The Kundalini Yoga Experience, gavs ut 2001 och har sedan dess tryckts i flera nya upplagor. 2016 gavs den ut på nytt som en “Gaia Classic”.

Siri Sat Kaur

Siri Sat Kaur