Ny revisor efterlyses!


Ny revisor efterlyses!

SKY:s arbete granskas av en revisor varje år så att vi gör vad vi lovat medlemmarna på årsmötet. Tom Jensen har förtjänstfullt under alla år bistått med den uppgiften och lämnar nu över stafettpinnen till nästa revisor.

Känner du att du vill eller känner någon annan som vill och kan bidra med detta arbete 1 gång per år? Hör då av dig till valberedningen för mer information: sky@kundaliniyoga.nu

Stort och varmt tack till dig Tom inför slutspurten av ditt uppdrag!

/SKY styrelse