Lärarutbildning Steg 2


Kundaliniyoga_larare

Vidareutbildning för lärare

Steg 2 är en vidareutbildning för dig som redan är certifierad kundaliniyogalärare och som vill fördjupa dig i din lärarroll.

Steg 2 innehåller fem moduler som du kan studera i vilken ordning du vill, för valfri lärare och på valfri plats under en period av minst två och ett halvt år. När du har genomfört alla fem moduler blir du certifierad av Kundalini Research Institute – KRI.

Dessa fem moduler ingår i Steg 2:

  • Conscious Communication
  • Mind and Meditation
  • Authentic Relationships
  • Lifestyle and Lifecycles
  • Vitality and Stress

Mer information om Steg 2-utbildningarna kan du få genom de utbildningsanordnare som arrangerar dessa.