Collaborative Response Team/SSSC


rapporten från An Olive Branch

Nu finns rapporten från An Olive Branch i sin oredigerade form tillgängligt att läsa.

Läs gärna följebreven från

Länken till rapporten finns i alla tre brev.

Collaborative Response Team

Collaborative Response Team bildades av KRI, 3HO, 3HO Europe, SSS Coorporation och Sikh Dharma i februari 2020 med anledning av de följdverkningar som publikationen av Pamela Saharah Dysons memoarer ”Premka – A white bird in a golden cage – my life with Yogi Bhajan” innebar. Hennes memoarer väckte en våg av framträdanden och vittnesmål av personer utsatta för maktmissbruk, manipulation eller sexuella trakasserier eller övergrepp som tidigare inte vågat berätta sina historier eller mötts av tystnad eller förnekelse av Yogi Bhajan, hans närmaste krets eller hans organisationer.

CRT har initierat en oberoende utredning av anklagelserna och ger kontinuerligt ut utlåtanden om sitt arbete. På deras hemsida hittar du senaste nyheter och kontaktuppgifter för vidare frågor.

Sedan tidigare finns EPS Ethics and Professional Standards som tar emot klagomål på kundaliniyogalärare och utbildningar.

Här är de utlåtanden som hitintills har delats ut av CRT.