Andra utbildningar


gongspel
Gongklubba

Utbildningar relaterade till kundaliniyoga

Det finns en rad olika utbildningar med anknytning till kundaliniyogan. Nedan finns information om några av dessa utbildningar.

Samtliga utbildningar arrangeras av KRI-certifierade kundaliniyogalärare.

Breathwalk

Många andliga traditioner använder promenader som en meditation för att lugna sinnet, för att få kontakt med naturen och för att läka. Breathwalk är en enkel, naturlig och effektiv gångpraxis som kommer från kundaliniyogatraditionen. Breathwalk kopplar ihop det meditativa sinnet med specifika andningsmönster och synkroniserar dessa med dina steg vilket gör promenaden mer kraftfull.

Gong

Gong används som en del av kundaliniyogan och när gongen spelas på ett speciellt sätt anses den vara en av de kraftfullaste meditationerna inom kundaliniyogan. Vibrationerna från gongen arbetar över hela kroppen och letar sig ner på djupet där de verkar på cellnivå.

Karam Kriya

Karam Kriya är den yogiska numerologin som har utvecklats som en praktisk metod för livskonsultationer och för att tydliggöra individuella talanger och utmaningar. Shiv Charan Singh har över åren förfinat denna metod som har de tio kropparna som utgångspunkt.

Kundaliniyoga för barn

Riktar sig till barn och förmedlar yogan på ett lekfullt sätt. Ofta ingår det sagor eller lekar för att anpassa yogan till barnens värld.

Kundaliniyoga för gravida

Ger dig nödvändig kompetens och utbildning för att lära ut gravidyoga- och meditationsklasser. Du lär dig de försiktighetsåtgärder och anpassningar som krävs för att sätta ihop en säker och stärkande gravidyogaklass som lämpar sig för alla stadier av graviditeten. Gravidyogan är utformad så att den gravida kvinnan kan uppleva sin graviditet och förlossning fylld av medvetenhet och förtroende.

Sat Nam Rasayan

Sat Nam Rasayan är en djup avslappning och en uråldrig yogisk healingteknik där behandlaren med en fördjupad meditativ närvaro möjliggör för klienten att sjunka ned i ett djupt avslappnat tillstånd, kroppsligt och själsligt, där självläkning kan ske. Guru Dev Singh förmedlar Sat Nam Rasayan.

Yogaterapi

Yogaterapi utgår från insikten om att alla individer, inom sig, har de resurser som behövs för att bli friska och kreativa människor. Inom yogaterapin lär man sig att använda yogan för individer och grupper, i preventivt och terapeutiskt syfte, för läkning och tillväxt av kropp, sinne & själ.

Teacher Trainer

För att bli en teacher trainer, att själv ha behörighet att utbilda kundainiyogalärare, krävs det att du har slutfört Steg 1, alla fem moduler i Steg 2 (under en period av minst två år), samt har undervisat minst 1000 timmar kundaliniyoga. Potentiella nya lärare bedöms i fråga om mognad och kompetens som lärare av en internationell certifieringskommitté. I genomsnitt tar det cirka åtta år att bli godkänd som teacher trainer.